STE Komitesi


Prof. Dr. Hasan Bayram
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları, Topkapı, İstanbul.
Tel: 0 850 250 8 250 - 24221
E-mail: habayram@ku.edu.tr
Web: http://medicine.ku.edu.tr/
Dr. Adil ZAMANİ
Konya Meram Tıp Fakültesi
Tel: 0332 223 60 48
E-mail: zamaniad@yahoo.com
Dr. İpek ÖZMEN
İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tel: 0216 421 42 00
E-mail: ozmenipek@yahoo.com
Dr. Emel KURT
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tel: 0222 239 29 79 - 7065
E-mail: dremelkurt@yahoo.com
Dr. Arif Hikmet ÇIMRIN
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi
Tel: 0232 412 38 01
E-mail: acimrin@deu.edu.tr