Tanı Yöntemleri Çalışma Grubu

Haberler

Etklinkler

2018 Yılı Toplantıları

2017 Yılı Toplantıları

2016 Yılı Toplantıları

2012 Yılı Toplantıları

Belgeler

Belge Türü Başlık Tarih
Onam Formları Bronkoprovokasyon Testi 21.02.2011
Onam Formları Bronkoskopi 21.02.2011
Onam Formları Kardiyopulmoner Egzersiz Testi 21.02.2011
Onam Formları Noninvaziv Mekanik Ventilasyon 21.02.2011
Onam Formları Plevra Biyopsisi 21.02.2011
Onam Formları Plevral Kateterizasyon-Plörodezis 21.02.2011
Onam Formları Prick Test 21.02.2011
Onam Formları Torasentez 21.02.2011
Onam Formları Transtorasik İgne Aspirasyonu 21.02.2011
Onam Formları Trombolitik Tedavi 21.02.2011
Onam Formları Tüp Torakostomi 21.02.2011

Eylem Planları

Belge Türü Başlık Tarih
Eylem Planları 2017-2018 Çalışma Grubu Eylem Planları 27.09.2017